Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych

mgr Artur Wąsowicz

artur.wasowicz@gmail.com

http://www.arturwasowicz.com/bio.html

Ur. 17 lipca 1986 r. w Radomiu. Studia na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny), 2006-2011, na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, o specjalizacji działania artystyczne. Pracę magisterską zrealizował w Pracowni Rzeźby dra Wiesława Jelonka; aneks w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Gieragi oraz aneks w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Markiewicza (2011 r.).
Twórczość głównie w zakresie ceramiki oraz rzeźby, a także grafiki komputerowej i rysunku. Uczestnikiem kilku wystaw zbiorowych oraz indywidualnych. Obecnie pracuje w Radomiu, w charakterze projektanta i wykonawcy dekorów ceramicznych. Od października 2017 roku, prowadzi zajęcia w pracowni rzeźby, na Wydziale Sztuki, UTH w Radomiu.

Zajęcia przeze mnie prowadzone mają charakter dwuetapowy. Pierwszy etap, ma celu wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia związane z rzeźbą. Studenci poznają właściwości podstawowego materiału wykorzystywanego do modelowania, którym jest glina. Zaznajomienie z tym materiałem następuje poprzez ćwiczenia manualne, wykonywane przez studentów na każdych zajęciach. W początkowym etapie, są to obiekty realizowane w małej skali, gdzie duży nacisk kładę na pokazanie różnych sposobów modelowania gliny oraz możliwości uzyskania bogatej gamy efektów wizualno-strukturalnych, wynikających ze sposobu modelowania oraz zastosowania różnych narzędzi. Tematyka ćwiczeń związana jest zarówno z obserwacją natury czy konkretnego obiektu (obserwacja bryły obiektu, proporcji, kształtu), jak i z działaniami abstrakcyjnymi, gdzie to student wymyśla i kreuje formę, która jego zdaniem będzie najbardziej odpowiadała na zadany temat lub zagadnienie, w oparciu o wskazówki i korekty prowadzącego. Te ćwiczenia, oprócz powyższych mają jeszcze jeden cel. Tym celem jest badanie oraz obserwacja indywidualnych predyspozycji każdego ze studentów, aby w kolejnym etapie kształcenia móc lepiej sprecyzować i dopasować obszar działań i tematów dla każdego studenta.
Drugi etap obejmuje realizacje już konkretnych obiektów, o charakterze rzeźbiarskim oraz architektonicznym, w oparciu o przygotowany przez studenta projekt. Oczywiście w dalszym ciągu pojawiają się ćwiczenia przewidziane na jedno spotkanie, mniej rozbudowane aby cały czas rozwijać kreatywność oraz umiejętności manualne studentów. Drugi etap, to również wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z procesem odlewania form. Ma to na celu zaprezentowanie poszczególnych etapów , takich jak: podział formy, wykonanie form negatywowych, zalewnie masą docelową, odkuwanie pozytywu oraz cyzelowanie i opracowanie obiektu, aby student w zależności od stopnia umiejętności oraz warunków panujących w pracowni, mógł samodzielnie przeprowadzić proces odlewu swojej realizacji w glinie.

mgr Artur Wąsowicz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close