Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych

prof. dr hab. Aleksander Olszewski  prof. zw.
Dr  Marcin Noga adiunkt.

Grafika  Rok II semestr IV  rok 2022  czwartek 11-13

Przedmiot Multimedia

Program ćwiczeń

Student  posiada podstawowe umiejętności z zakresu technologii cyfrowych  oraz technik analogowych , pozwalające na samodzielną realizację tematów. Celem pracowni multimediów jest wykorzystanie i łączenie różnych mediów dla budowania obrazu cyfrowego .
W semestrze  należy  zrealizować trzy ćwiczenia o dowolnej tematyce w technologii cyfrowej  ,każdy z tych tematów powinien się składać z minimum trzech realizacji.  Razem 9 prac graficznych w semestrze.
W przypadku obrazu ruchomego student  realizuje 3 etiudy  o dowolnej treści uzgodnionej z prowadzącym zajęcia. Projektowany zestaw ćwiczeń powinien być opracowany w  technikach właściwych dla działań multimedialnych i wyrażać zainteresowania studenta w opisywaniu świata poprzez właściwą dla Niego formę artystyczną.   Prace powinny prezentować indywidualne ,oryginalne podejście do wybranej problematyki.

Zaliczenie

Każde ćwiczenie oceniane jest oddzielnie. Korekty odbywają się w p.210,211. środa, czwartek od godz.8 do 13. Średnia  ocena z trzech ćwiczeń  to wynik końcowy.  Terminy zaliczeń :0  termin –  2. 06.22,  1- termin 21.06.22 . 2- termin 23.06.22. Projekty do zaliczeń prezentujemy wg  schematu na formacie A4 jako wglądówkę odpowiednio opisaną i podpisaną.  Projekty we właściwej wielkości do druku 50×70, dostarczamy na płycie  do dr. M. Nogi.  Projekty  można konsultować elektronicznie  na adres mailowy a.olszewski2@gmail.com.


Multimedia

1 STOPIEŃ SM i EW ROK 2 SEMESTR 4 rok 2022 czwartek 8-11

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu programów komputerowych oraz umiejętności pozwalające realizować program ćwiczeń. W pracowni multimediów student na platformie cyfrowej łączy doświadczenia wyniesione z różnych pracowni, pracujących w systemie analogowym i cyfrowym. Pożądanym jest umiejętne łączenie różnych mediów w logiczną tematycznie, graficznie i kompozycyjnie całość. Do realizacji należy wybrać 3 tematy, każdy zrealizować w minimum 3 interpretacjach. W przypadku obrazu ruchomego należy zrealizować 3 etiudy trwające ok. 2-3 min.

Tematy graficznego cyfrowego obrazu statycznego.
 • Przekształć utwór fotograficzny własnego autorstwa w cyfrowy dwuwymiarowy, płaski obraz graficzny o zredukowanej liczbie elementów i barw (technologia wektorowa). Kompozycja ma mieć charakter utworu otwartego i być próbą poszukiwania własnego języka graficznego.
 • Temat powinien wyrażać Twoje zainteresowania.
  Przekształć fotografię zrobioną przez siebie na obraz płaski lub przestrzenny o ograniczonej liczbie elementów i koloru. Obraz tak powstały nie musi się identyfikować z pierwotną fotografią. Kompozycja powinna wyrażać Twoje zainteresowania światem zewnętrznym widzialnym lub niewidzialnym oraz budować sposób przekazu graficznego właściwego dla Ciebie.
  Zaprojektuj grafikę o dowolnej tematyce techniką kolażu elektronicznego (technologia wektorowa). Przekształć ten obraz następnie w wersję dynamiczną i statyczną.
 • Zaprojektuj spójny w formie i treści zestaw grafik komputerowych na jeden z klasycznych malarskich tematów (technologia wektorowa). – (postać/akt, pejzaż, abstrakcja geometryczna lub organiczna). Zawsze buduj obraz językiem graficznym Ciebie identyfikującym
  Temat dowolny realizujący Twoje dotychczasowe doświadczenia twórcze.
Tematy dla obrazu ruchomego
 • Zaproponuj do wybranej muzyki obraz ruchomy ,który będzie jej dopełnieniem i interpretacją.
 • Opracuj graficznie ( kopertę, okładkę) oraz filmowo klip muzyczny wybranego utworu muzycznego lub zespołu.
 • Przeprowadź wywiad z dowolną osobą, w sposób który może być interesujący dla oglądających .
 • Wykonaj krótką autorską, animowaną wersję bajki dla dzieci 
(technologia: Flash, klasyczna animacja poklatkowa, mix-media).
 • Opracuj klip o Radomiu, który zachęca do jego zwiedzania i osiedlenia.

Uwaga: studenci realizujący obraz ruchomy na zaliczenie realizują 3 etiudy ok. 2- 3 minutowe
Podstawą zaliczenia przedmiotu są: aktywne uczestnictwo w zajęciach, korekta, realizacja ćwiczeń w terminach obowiązujących, dostarczenie dokumentacji na płycie grupowo CD (DVD-R) z okładką do dr. Marcina Nogi w formacie do druku 70×50. Wszystkie ćwiczenia indywidualnie pokazujemy jako wglądówkę wydrukowaną i podpisaną na formacie A4 wg schematu. Projekty można konsultować mailowo a.olszewski2@gmail.com Konsultacje na bieżąco w p.211,210 środa ,czwartek. 8-13. Uwaga; studenci mają prawo do realizacji jednego wybranego tematu w 9 interpretacjach lub 3 etiudy tematycznie powiązane. Mogą również zaproponować swoją wizję realizacji ćwiczenia przy zachowaniu wymaganej liczby projektów.

Terminy zaliczeń: „0”-1.06.2022; „I”- 15.06.2022; „II” – 23.06.2022;

Działania multimedialne
SM i EW studia II stopnia rok I
sem 2. grupa A i B
rok 2022

Student studiów II stopnia posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji samodzielnych multimedialnych projektów artystycznych.
Do realizacji w semestrze student wybiera 3 tematy z zaproponowanych. Każdy wybrany temat realizowany jest w trzech odsłonach, interpretacjach. Razem w semestrze student ma zrealizować minimum 9 prac. W przypadku wyboru obrazu ruchomego, student realizuje 3 etiudy o czasie trwania ok. 2-3 min. Dobrze zrealizowany projekt może być elementem przyszłej pracy magisterskiej. Projekty można konsultować drogą elektroniczną na adres a.olszewski2@gmail.com Korekty projektów w pokoju nr 210, 211

Obraz ruchomy – tematy
 • Projekt nr 1. Opracuj grafikę ruchomą (klip muzyczny) dla wybranego zespołu muzycznego lub utworu muzycznego. Może być kompozycja własna.
 • Projekt nr 2. Zrealizuj obraz ruchomy, którego inspiracją są obrazy ulubionego twórcy.
 • Projekt 3. Opracuj obraz ruchomy w nowatorski sposób prezentujący Radom zachęcający do zwiedzania i zamieszkania.
 • Projekt 4. Opracuj obraz ruchomy, który przekształca dźwięk w formę plastyczną.

Wszystkie projekty powinny być realizowane według poniższego schematu.
Narzędzia : kamera wideo, rysunek, animacja , fotografia.
Etap 1. Tytuł, uproszczony scenariusz pomysłu, papierowy montaż, zatwierdzenie .
Etap 2. Projekt końcowy zawiera czołówkę animacji , na której znajdą się dane dotyczące utworu np: reżyser, scenariusz, muzyka – kompozytor, nazwisko autora, rok studiów, data, opiekun artystyczny pracy itd.

Obraz statyczny, grafika cyfrowa – tematy

W semestrze należy zrealizować trzy ćwiczenia o dowolnej tematyce w technologii cyfrowej ,każdy z tych tematów powinien się składać z minimum trzech interpretacji. Razem 9 prac graficznych w semestrze do zaliczenia.
Projektowany zestaw ćwiczeń powinien być opracowany w technikach właściwych dla działań multimedialnych (łączyć różne media) i wyrażać Twoje zainteresowania w opisywaniu świata widzialnego i niewidzialnego, poprzez właściwą dla Ciebie formę artystyczną. Prace powinny prezentować indywidualne ,oryginalne podejście do wybranej problematyki.

Zaliczenie

Każde ćwiczenie oceniane jest oddzielnie. Średnia ocena z trzech ćwiczeń to wynik końcowy. Prace wydrukowane na A4 wglądówki wg schematu dostarczamy do p.211. Prace w formacie 50×70 do druku dostarczamy na płycie do dr. Marcina Nogi.
Termin zaliczeń 0-.2. 06.22, 1- termin 21.06.22 . 2- termin 23.06.22

DYPLOMOWA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Działania multimedialne SM i EW
studia II stopnia rok 2022 konsultacje środa- czwartek godz. 12

Student posiada wiedzę i umiejętności do realizacji dyplomowych projektów artystycznych w zakresie indywidualnym i zespołowym.

Student ma podstawy do samodzielnego zaproponowania tematu oraz formy plastycznej dla wybranego przez siebie tematu. Student realizujący dyplom z multimediów może wykorzystać doświadczenia i projekty z lat poprzednich. Temat dyplomu i forma jego realizacji do uzgodnienia z opiekunem artystycznym projektu. Projekt dyplomu z obrazu ruchomego to zestaw minimum 3 etiud, uzupełnieniem dyplomu mogą być prezentacje 3 najlepszych realizacji z poprzednich lat studiów. W przypadku obrazu statycznego student realizuje minimum 10 grafik cyfrowych o uzgodnionej z promotorem tematyce , technologii i formacie .

Obraz Ruchomy – etiuda filmowa, klip muzyczny.
Etapy realizacji.
Etap I.
1.1Pomysł – element podstawowy projektu
1.2 Scenariusz
1.3 Scenopis , storyboard.
Etap II
2.1 Zdjęcia przygotowanego materiału
2,2 Łączenia ujęć.
2.3 Wykorzystanie efektów specjalnych.
Etap III
3.1 Zatwierdzenie
3.2 Opracowanie dźwiękowe .
3.3 Opracowanie czołówki, animacji filmu ,na której znajdą się dane dotyczące utworu np: reżyser, autor scenariusza , autor zdjęć , muzyka ,nazwisko autora, rok studiów, data, opiekun pracy itd. Czas trwania etiudy ok. 2-3 minuty.

Projekty można konsultować drogą elektroniczną na adres a.olszewski2@gmail.com. Korekty projektów środa, czwartek w pokoju nr 210 i 211.

Obraz statyczny – grafika cyfrowa.

W przpadku realizacji obrazu statycznego student do dyplomu przygotowuje kolekcję minimum 10 prac graficznych cyfrowych o określonym formacie i temacie uzgodnionym z promotorem.
Dokumentacja i zaliczanie do dyplomu
Projekty zrealizowane bez konsultacji nie będą oceniane. Projekt do zaliczenia obrazu ruchomego jest nagrany na płycie CD i opracowany odpowiednio graficznie, podobnie projekty graficzne obrazu statycznego są nagrane na płycie w kopercie i graficznie opracowanej przez autora dyplomu. Realizacje dyplomu opracowujemy w 3 egzemplarzach na CD dla promotora, recenzenta i BOS -u. Terminy zaliczeń 0-.2. 06.22, 1- termin 21.06.22 . 2- termin 23.06.22. Termin obrony dyplomu uzgadniany jest z Dziekanem ds. dydaktyki oraz BOS i promotorem..

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close