Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych

Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna, studia I stopnia

Program studiów (siatka) kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna studia I stopnia

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunek Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna prowadzona jest zgodnie z warunkami, trybem, sposobem jej przeprowadzenia oraz w terminach ustalonych przez Senat Uczelni. Uchwała Senatu udostępniana jest nie później niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym ma się odbyć rekrutacja.  

Na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna wprowadza się celem sprawdzenia umiejętności i predyspozycji kandydata, dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne. Formą sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jest ocena prac twórczości własnej. 

 • Oceny sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dokonuje komisja egzaminacyjna powołana przez Dziekana Wydziału.

Od kandydata na kierunek Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna wymagane jest: 

 1. wykazanie się ogólnymi umiejętnościami plastycznymi. Kandydat powinien zaprezentować (do wyboru): 
 • 5-10 prac o wymiarach A1 w technikach rysunkowo-malarskich z natury (proste układy przedmiotów i draperii, fragmenty pejzażu, postać ludzka);
 • zestaw fotografii (w wersji analogowej lub cyfrowej);
 • projekty oparte o grafikę cyfrową (fotomontaże, projekty designerskie, animację, video itp.). 

W portfolio przedstaw nam swoje  prace: rysunkowe, malarskie, projektowe, multimedialne, filmy, animacje, fotografie i wszystko to, czym chciałbyś się nam pochwalić. Pokaż nam co potrafisz!

UWAGA! By zostać studentem Wydziału Sztuki nie jest konieczne
zdawanie egzaminu z historii sztuki na egzaminie maturalnym!!!).

Dla kandydatów posiadających tzw. „starą maturę” przewidziana jest rozmowa z zakresu historii sztuki.
Minimalna wysokość wskaźnika rekrutacyjnego kwalifikująca do przyjęcia na studia:
W = 15 pkt.

————————————————————–

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia.
Pracownie dyplomujące z zakresu:

 • DTP – cyfrowego projektowania wydawnictw;
 • projektowania stron internetowych;
 • projektowania gier komputerowych;
 • intermediów;
 • multimediów;
 • fotografii;
 • cyfrografii.

Jeżeli masz pytania pisz: mdanski@uthrad.pl

Absolwent kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna powinien posiadać kwalifikacje artysty sztuk pięknych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym pogłębioną, ogólnohumanistyczną wiedzę z własnym doświadczeniem artystycznym.
Świadome i aktywne uczestniczenie absolwenta w obecnych realiach kulturowych uwarunkowane jak wykształceniem następujących umiejętności:

 • refleksyjny (poznawczy i krytyczny) stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury,
 • umiejętność stymulowania i kierowania kreatywną aktywnością innych,
 • własna, aktywna działalność twórcza w dziedzinie sztuk plastycznych („czystych” i użytkowych)
 • umiejętność wielokierunkowej promocji sztuki i efektywnego funkcjonowania na rynku sztuki.

Powyższe predyspozycje i aktywność pozwalają absolwentowi kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna być czynnym artystą oraz podjąć pracę w różnorodnych instytucjach upowszechniania kultury i sztuki, a po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich umożliwiają również pracę w szkole.
Absolwent może podjąć pracę w zakresie wybranych specjalności w różnych instytucjach projektowania i wytwarzanie elementów przedmiotów sztuki użytkowej i architektury, a także w charakterze: grafika komputerowego, operatora stanowiska DTP.

Zakres egzaminu dyplomowego:
Egzamin dyplomowy na studiach zawodowych obejmuje prezentację i obronę:
– prac artystycznych przygotowanych w pracowni;

Absolwent po I stopniu studiów uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close