Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych

Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna II stopnia

Program studiów (siatka) kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna studia II stopnia
Na studia II stopnia na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (posiada tytuł zawodowy magistra lub licencjata) realizująca efekty odpowiadające charakterystykom efektów uczenia się określonym dla dziedziny sztuk plastycznych i konserwacja dzieł sztuki. Jednocześnie wprowadza się celem sprawdzenia umiejętności i predyspozycji kandydata, dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne. Formą sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jest ocena prac twórczości własnej: 
  • oceny sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dokonuje komisja egzaminacyjna powołana przez Dziekana Wydziału; 
  • przebieg sprawdzianów uzdolnień kierunkowych jest protokołowany, a wynik punktowany. 
Od kandydata na kierunek Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna II stopnia wymagane jest: 
  • Zaprezentowanie portfolio, w którym kandydat powinien umieścić: prace rysunkowe, malarskie, graficzne i projektowe oraz zestawy fotograficzne (w wersji analogowej lub cyfrowej), a także projekty oparte o grafikę cyfrową (fotomontaże, projekty designerskie, animację, video itp.).
W portfolio przedstaw nam swoje  prace: rysunkowe, malarskie, projektowe, multimedialne, filmy, animacje, fotografie i wszystko to, czym chciałbyś się nam pochwalić. Pokaż nam co potrafisz!
————————————————————————— Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia. Pracownie dyplomujące z zakresu:
  • projektów przestrzeni cyfrowej;
  • projektów multimedialnych;
  • fotografii cyfrowej;
  • komunikacji wizualnej.
Jeżeli masz pytania pisz: mdanski@uthrad.pl Absolwent kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna II stopnia powinien posiadać kwalifikacje artysty sztuk pięknych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym pogłębioną, ogólnohumanistyczną wiedzę z własnym doświadczeniem artystycznym. Świadome i aktywne uczestniczenie absolwenta w obecnych realiach kulturowych uwarunkowane jak wykształceniem następujących umiejętności: – refleksyjny (poznawczy i krytyczny) stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury, – umiejętność stymulowania i kierowania kreatywną aktywnością innych, – własna, aktywna działalność twórcza w dziedzinie sztuk plastycznych („czystych” i użytkowych) – umiejętność wielokierunkowej promocji sztuki i efektywnego funkcjonowania na rynku sztuki. Powyższe predyspozycje i aktywność pozwalają absolwentowi kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna II stopnia być czynnym artystą oraz podjąć pracę w różnorodnych instytucjach upowszechniania kultury i sztuki, a po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich umożliwiają również pracę w szkole. Absolwent może podjąć pracę w zakresie wybranych specjalności w różnych instytucjach projektowania i wytwarzanie elementów przedmiotów sztuki użytkowej i architektury, a także w charakterze: grafika komputerowego, operatora stanowiska DTP. Egzamin dyplomowy na studiach zawodowych obejmuje prezentację i obronę:
  • prac artystycznych przygotowanych w pracowni;
  • pisemnej wypowiedzi na temat przedstawionej twórczości własnej.Absolwent po II stopniu studiów uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close