Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH wystawa „PLAKATEM W WOJNĘ!”

Załącznik do formularza zgłoszeniowego

 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, mający siedzibę pod adresem: ul. Jacka Malczewskiego 22, 26-600 Radom oraz Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie mające siedzibę pod adresem: Czarnolas 36, 26-720 Policzna, powiat zwoleński, woj. mazowieckie;  jako administratorzy Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Organizator”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem Pani/Pana w Wystawie.

  1. Podstawa prawna i cel przetwarzania:

Dane osobowe uczestników Wystawy (dalej: „Uczestnicy”) zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępnione w czasie trwania Wystawy (dalej: Dane osobowe) będą przetwarzane zgodnie z RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora:

  1. w celu umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Wystawie – w takim przypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes Organizatora polegający na realizacji Wystawy. Ponadto podstawą przetwarzania będzie także wykonanie umowy dot. uczestnictwa w Wystawie;
  2. w celu obrony przez Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Organizatora ewentualnych roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Wystawie – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń;
  3. w celu wypełnienia obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, związanych z Wystawą – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność ich przetwarzania w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Organizatora;
  4. w celu promocji działalności Organizatora i promocji Wystawy (wizerunek, dane Uczestnika) – w takim wypadku podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Organizatora polegający na realizacji promocji działalności Organizatora i promocji Konkursu, w związku z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i danych Uczestnika w tym celu.
  5. Pani/Pana uprawnienia
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia.
  7. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych w celach, o których mowa w sekcji A pkt 1 i 4 powyżej.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Organizatora danych osobowych.
  9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: mdanski@uthrad.pl
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO lub Ustawy.
  11. Okres przetwarzania danych:
    Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika przez następujące okresy:

    1. dane osobowe przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 1 i 4 powyżej przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania;
    2. dane osobowe przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 2 powyżej, przetwarzane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie;
    3. dane osobowe przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 3 powyżej, przetwarzane będą przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa;

Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

  1. Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania.

  1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Organizatora usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu mogą to być partnerzy wykonujący na zlecenie Organizatora niektóre czynności związane z organizacją Konkursu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close