Pracownie

Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych
Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Olszewski

Pracownia Multimediów
Kierownik: prof. Aleksander Olszewski
dr Marcin Noga
dr Szymon Piasta (urlop)

Pracownia Grafiki Cyfrowej
Kierownik: prof. Adam Romaniuk
dr Marcin Noga

Pracownia Fotografii i Video
Kierownik: dr hab. Marek Guz, prof. nadzw. UTH Rad.
mgr Liudmyla Ovsiienko

Pracownia Projektowania w Przestrzeni Wirtualnej
Kierownik: dr hab. Mariusz Dański, prof. nadzw. UTH Rad.

Pracownia Rzeźby i Technik Unikatowych
Kierownik: dr Bożena Klimek-Kurkowska
dr Wiesław Jelonek
mgr Artur Wąsowicz

Krzysztof Berezowski - technik specjalista