Pracownie

Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych
Kierownik: dr hab. Mariusz Dański, prof. UTH Rad.

Pracownia Multimediów
Kierownik: prof. Aleksander Olszewski
dr Marcin Noga

Pracownia Grafiki Cyfrowej
Kierownik: prof. Adam Romaniuk

Pracownia Fotografii i Video
Kierownik: dr hab. Marek Guz, prof. UTH Rad.
mgr Liudmyla Ovsiienko

Pracownia Projektowania w Przestrzeni Wirtualnej
Kierownik: dr hab. Mariusz Dański, prof. UTH Rad.

Pracownia Rzeźby i Technik Unikatowych
Kierownik: dr Bożena Klimek-Kurkowska
mgr Artur Wąsowicz

Krzysztof Berezowski - technik specjalista