Marek Guz

STUDIUJ W RADOMIU!!!

dr hab. Marek Guz, prof. nadzw. UTH Rad.
guzmarek52@gmail.com

 Urodzony 24.09.1952 r. w Łodzi. W latach 1971-1975 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. W roku 1976 uzyskał dyplom operatora filmowego na Wydziale Operatorskim pod opieką prof. Kazimierza Konrada i prof. Ireneusza Pierzgalskiego. Od roku 1984 jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików. Uprawia fotografię reklamową oraz artystyczną. W latach 1988-2016 prowadził Pracownię Nowych Mediów w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru, od roku 1996 prowadzi także Pracownię Fotografii i Video na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Posiada kwalifikacje II stopnia (dr hab.) w dziedzinie sztuk plastycznych w specjalności fotografia. Jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Pracownię Fotografii i Video prowadzę na Wydziale Sztuki w Katedrze Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu od 1996 r. Program mojej pracowni dotyczy przede wszystkim dydaktyki w aspekcie artystycznym oraz profesjonalnym, a także realizacji prac w formie analogowej i cyfrowej. 
Tematy prac do realizacji przez studentów opracowane są z intencją uwrażliwienia uczestników kursu do postrzegania w sposób kreacyjny otaczającego nas świata, tak by dostrzegać wszystko to, czego nie dostrzega człowiek żyjący w naszej zabieganej rzeczywistości. 
Student ma wyostrzyć swój sposób widzenia, obserwacji i postrzegania: światła, koloru, kontrastów barwnych, struktur linearnych i fakturalnych, w sposób, który umożliwi mu w sposób świadomy przeprowadzenie analizy rzeczywistości pod względem syntetyzowania jej oraz interpretacji artystycznej wg indywidualnej koncepcji artystycznej.

dr hab. Marek Guz, prof. nadzw. UTH Rad.
 


Impresje radomskie, 2014, montaż fotograficzny/wycinankowy, 70x50 cm