Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych

STUDIUJ W RADOMIU!!!

Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych

Katedra Mediów Cyfrowych i Fotografii kontynuuje tradycje Zakładu Mediów Cyfrowych. Program katedry związany jest z technologią „ruchomego” i „statycznego” obrazu cyfrowego jego projektowaniem i zastosowaniem. Teoretyczne i praktyczne umiejętności zdobywają studenci poprzez obecność w pracowniach  przedmiotowych na pierwszych semestrach gdzie poznają zagadnienia technologii komputerowych, najnowsze systemy operacyjne, arkusze kalkulacyjne, komputerowe wspomaganie projektowania, zagadnienia graficznej prezentacji danych, przetwarzanie grafiki, modelowanie obiektów, tworzenie animacji, wykorzystywanie techniki multimedialnej. W następnych semestrach wzrasta stopień samodzielności i możliwości kształcenia poprzez ćwiczenia związane różnorodnym profilem przyszłego dyplomu Mogą to być projekty związane z cyfrografią, ruchomym obrazem, internetem, multimediami, intermediami. Oferta dydaktyczna realizowana jest więc przez określoną pracownie przedmiotową. Prace naukowo-badawcze i artystyczne związane są z podobną problematyką. Przykładami takich opracowań są tematy związane 
z analizą dynamiki zjawisk barwnych oraz ich percepcją. Dla celów dydaktycznych opracowano własne programy komputerowe umożliwiające w sposób interaktywny badanie tych zjawisk. 
Równocześnie prowadzimy badania z zakresu zapisu obrazu i jego przekształcania dla potrzeb wypowiedzi artystycznej. Przykładami tematów są – „Implementacja dualnych macierzy współosiowych obrazów” – [fotografia cyfrowa] i „Semantyczna implementacja dualnych macierzy współosiowych obrazów cyfrowych”. 
Program Katedry stawia sobie za cel przygotowanie studenta do pracy w różnych instytucjach związanych z mediami. Równocześnie dążymy do rozbudzenia wrażliwości i kreatywności w rozwoju indywidualnym studentów do przyszłej samodzielnej pracy twórczej. Jak wspominaliśmy student dokonuje samodzielnego wyboru który ma miejsce po drugim roku na studiach licencjackich gdzie wybiera jedną z pracowni dyplomujących w której musi spędzić 2 semestry i zrealizować pracę dyplomową. Dalsze studia mogą być kontynuowane na 2-letnich studiach magisterskich które przygotowują do samodzielnej pracy i działalności oraz studiów doktoranckich. Zapewniamy profesjonalne przygotowanie absolwentów do pracy z systemami komputerowymi.

~Aleksander Olszewski