Artur Wąsowicz

STUDIUJ W RADOMIU!!!

mgr Artur Wąsowicz
artur.wasowicz@gmail.com
http://www.arturwasowicz.com/bio.html​​​​​​​

Ur. 17 lipca 1986 r. w Radomiu. Studia na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny), 2006-2011, na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, o specjalizacji działania artystyczne. Pracę magisterską zrealizował w Pracowni Rzeźby dra Wiesława Jelonka; aneks w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Gieragi oraz aneks w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Markiewicza (2011 r.).
Twórczość głównie w zakresie ceramiki oraz rzeźby, a także grafiki komputerowej i rysunku. Uczestnikiem kilku wystaw zbiorowych oraz indywidualnych. Obecnie pracuje w Radomiu, w charakterze projektanta i wykonawcy dekorów ceramicznych. Od października 2017 roku, prowadzi zajęcia w pracowni rzeźby, na Wydziale Sztuki, UTH w Radomiu.

Zajęcia przeze mnie prowadzone mają charakter dwuetapowy. Pierwszy etap, ma celu wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia związane z rzeźbą. Studenci poznają właściwości podstawowego materiału wykorzystywanego do modelowania, którym jest glina. Zaznajomienie z tym materiałem następuje poprzez ćwiczenia manualne, wykonywane przez studentów na każdych zajęciach. W początkowym etapie, są to obiekty realizowane w małej skali, gdzie duży nacisk kładę na pokazanie różnych sposobów modelowania gliny oraz możliwości uzyskania bogatej gamy efektów wizualno-strukturalnych, wynikających ze sposobu modelowania oraz zastosowania różnych narzędzi. Tematyka ćwiczeń związana jest zarówno z obserwacją natury czy konkretnego obiektu (obserwacja bryły obiektu, proporcji, kształtu), jak i z działaniami abstrakcyjnymi, gdzie to student wymyśla i kreuje formę, która jego zdaniem będzie najbardziej odpowiadała na zadany temat lub zagadnienie, w oparciu o wskazówki i korekty prowadzącego. Te ćwiczenia, oprócz powyższych mają jeszcze jeden cel. Tym celem jest badanie oraz obserwacja indywidualnych predyspozycji każdego ze studentów, aby w kolejnym etapie kształcenia móc lepiej sprecyzować i dopasować obszar działań i tematów dla każdego studenta.
Drugi etap obejmuje realizacje już konkretnych obiektów, o charakterze rzeźbiarskim oraz architektonicznym, w oparciu o przygotowany przez studenta projekt. Oczywiście w dalszym ciągu pojawiają się ćwiczenia przewidziane na jedno spotkanie, mniej rozbudowane aby cały czas rozwijać kreatywność oraz umiejętności manualne studentów. Drugi etap, to również wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z procesem odlewania form. Ma to na celu zaprezentowanie poszczególnych etapów , takich jak: podział formy, wykonanie form negatywowych, zalewnie masą docelową, odkuwanie pozytywu oraz cyzelowanie i opracowanie obiektu, aby student w zależności od stopnia umiejętności oraz warunków panujących w pracowni, mógł samodzielnie przeprowadzić proces odlewu swojej realizacji w glinie.

 mgr Artur Wąsowicz

Bez tytułu, 2017, ceramika