Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna

STUDIUJ W RADOMIU!!!

11 Biennale Grafiki Studenckiej

Zapraszamy do udziału w 11 Biennale Grafiki Studenckiej!!!
Cel Biennale
Celem Biennale jest zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych wykonanych w dowolnej technice graficznej. Organizatorzy oczekują dzieł będących wynikiem indywidualnych przemyśleń i wyborów. Powołanie do życia tego typu imprezy służy wyłonieniu najzdolniejszej młodzieży studenckiej i jest formą pomocy w starcie do dojrzałej kariery.

Warunki uczestnictwa
W Biennale mogą brać udział wyłącznie studenci wyższych uczelni plastycznych oraz dyplomanci uczelni plastycznych z 2017 i 2018 roku. Do konkursu można nadesłać nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej (z wyjątkiem prac powstałych po dyplomie!).

Termin
Podstawowym warunkiem udziału w XI BGS jest elektroniczna rejestracja kandydatów.

Prace i paczki powinny posiadać naklejki wygenerowane przez system elektronicznej rejestracji. Grafiki powinny być nadesłane lub osobiście dostarczone do dnia 3 marca 2019 na adres:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Portiernia budynku B 
Ulica 23 Lutego 20
61-742 Poznań
z dopiskiem XI Biennale Grafiki

Więcej informacji tu:
http://bgspoznan.uap.edu.pl/Biennale/Home/About

<< Wróć do poprzedniej strony